POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Administratorem danych osobowych w Unikol Railway Workshop S.C  jest Zarząd  Stanisław Skawiński - właściciel, Dawid Skawiński – właściciel.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne,

3. Podanie danych przez klienta jest niezbędne w celu korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

5. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Strony Internetowej będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach -przedstawienia indywidualnej oferty

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

8.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Unikol Railway Workshop S.C.
Stanisław Skawiński,
Dawid Skawiński